Participation conditions (NL)

GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP VERHOOGT NIET DE KANS OM TE WINNEN. NIET GELDIG WAAR WETTELIJK VERBODEN.

 

 

 1. Promotie Omschrijving: De ‘MyDeuterAdventure’ (“Wedstrijden”) begint op 04/04/2018 om 00:00 uur (CET) en loopt af op 07/31/2018 om 23:59 uur (CET) (de “Promotieperiode”). Door deel te nemen aan de wedstrijden accepteert en stemt iedere deelnemer onvoorwaardelijk in met deze Officiële Spelregels en de beslissingen van Deuter Sport GmbH (“Sponsor”), die beslissend en bindend zijn in alle aspecten. Sponsor is verantwoordelijk voor het verzamelen, doorgeven of verwerken van de Inzendingen en de algemene beheer van het geschenk. Deelnemers dienen zich alleen tot de Sponsor te richten met vragen, opmerkingen of problemen aangaande de Wedstrijden.

 

 1. Bevoegdheid: Open voor wettelijke inwoners van Nederland, België, Luxemburg van 18 jaar of ouder. Niet geldig waar wettelijk verboden of beperkt. Sponsor en hun respectievelijke moederbedrijven, dochterbedrijven, filialen, distributeurs, verkooppunten, vertegenwoordigers, reclame- en promotieagentschappen en ieder van hun respectievelijke beambten, werkgevers en werknemers (collectief, de “Promotie Eenheden”), en rechtstreekse familieleden en/of personen wonende in hetzelfde huishouden als deze personen, zijn niet bevoegd deel te nemen aan de Wedstrijden of een prijs te winnen.

 

 1. Selectie van de Winnaar: De winnaar van de Wedstrijden zal door een jury (Deuter, fotograaf, mediapartner) worden geselecteerd uit alle geldige tijdens de Promotieperiode ontvangen Inzendingen. De willekeurige trekking zal worden uitgevoerd op 08/22/2018 om 12:00 uur (CET) door de Sponsor of diens aangewezen vertegenwoordiger, wiens beslissingen definitief zijn. De Winkansen hangen af van het aantal geldige ontvangen Inzendingen. De Winnaar zal ongeveer 48 uur na de willekeurige trekking per e-mail worden geïnformeerd via het bij de Deelnemersinformatie opgegeven e-mailadres. Potentiële winnaars dienen een prijs per e-mail te accepteren binnen 48 uur na het in kennis stellen zoals aangegeven door de Sponsor. Een in kennisstelling die niet wordt beantwoord of waarvan de e-mail terugkomt als niet leverbaar kan resulteren in verbeurdverklaring van de prijs. De potentiële winnaar van de prijs kan worden gevraagd om een verklaring betreffende de geschiktheid om te spelen, een vrijgave van aansprakelijkheid en een vrijgave van publicaties (samenvattend ‘documenten met winstaankondiging’) te ondertekenen of te retourneren. Vervanging of overdracht van een prijs is alleen toegestaan door de Sponsor.

 

 1. Prijs:
  – 2 (#) winnaars ontvangen een rondreis van een week naar Duitsland (ter waarde van ongeveer $ 1000); de reis zal plaatsvinden van 08/09/2019 tot 15/09/2019
  – Iedere winnaar ontvangt ook een Deuter Futura Pro hiking pack (ter waarde van ongeveer 160 EUR)
  Slecht één prijs per persoon en per huishouden. Geschenkkaarten en geschenkcertificaten zijn onderhevig aan de voorwaarden van de uitgever. Prijzen kunnen niet worden doorgegeven, voor cash worden ingewisseld of geruild. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een vervangende prijs van gelijke of hogere waarde toe te kennen als een prijs beschreven in deze officiële regels niet beschikbaar is of om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is. De waarde van de prijs staat voor de goodwill van de sponsor. Deze bepaling is definitief en bindend en kan niet worden betwist. Als de werkelijke waarde van de prijs lager is dan de aangegeven winkelprijs, wordt het verschil niet contant uitbetaald. De sponsor geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het uiterlijk, de veiligheid of de kwaliteit van de toegekende prijzen. Beperkingen, oplagen en gelimiteerde uitgaven kunnen van toepassing zijn. De sponsor vervangt verloren of gestolen prijzen niet.
  De prijs wordt alleen toegekend en/of bezorgd op adressen in Nederland, België, Luxemburg. Alle belastingen, kosten en toeslagen op federaal, provinciaal en/of gemeentelijk niveau worden gedragen door de prijswinnaar. Het niet naleven van de officiële regels zal resulteren in het verbeurdverklaren van de prijs.

 

 1. Onlineregistratie: Neem online deel aan de Wedstrijden tijdens de promotieperiode door u via het registratieformulier aan te melden en de verstrekte taken uit te voeren. Het registratieformulier is te vinden op de volgende website: http://www.mydeuteradventure.com.
  Geautomatiseerde of robotachtige registraties van personen of organisaties zullen worden gediskwalificeerd. De internetregistratie moet door de deelnemer zelf worden gemaakt. Iedere poging van een deelnemer om vaker deel te nemen dan aangegeven door het gebruik van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties, aanmeldingen of andere methoden, waaronder, maar niet beperkt tot, commerciële wedstrijd-/loterijabonnementen en/of deelnamediensten zal resulteren in nietigheid van deze registraties van deze deelnemer en tot diskwalificatie. Het definitief in aanmerking komen voor het ontvangen van een prijs is onderworpen aan de volgende beoordeling van de eisen. Alle inzendingen moeten tegen het einde van de actieperiode verzonden zijn om deel te nemen. De database-klok van de sponsor is het officiële uurwerk voor deze wedstrijd.

 

 1. Privacybeleid: Alle deelnemers erkennen dat in het geval van winnen bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden, tenminste zoals vereist door de wet, inclusief maar niet beperkt tot de winnaarslijst. Alle persoonlijke informatie die via de Wedstrijden worden ingediend, kan door en tussen de adverteerders worden gedeeld en elk van de adverteerders zal die informatie verwerken in overeenstemming met hun respectieve onafhankelijke onlineprivacybeleid. Het privacybeleid van Deuter Sport GmbH is te vinden op https://www.deuter.com/DE/en/privacy.html
  Alle deelnemers erkennen dat ze door deel te nemen aan de wedstrijden de adverteerders in staat stellen door gebruikers gegenereerde inhoud (‘User Generated Content’ – UGC) te gebruiken voor alle marketingdoeleinden, online en offline, met name in advertenties, bijvoorbeeld in onze catalogi, in de winkel, via e-mail en in alle andere communicatie, inclusief business-to-business en business-to-consumer relaties, in het bijzonder voor back-up, duplicatie, presentatie, distributie en openbare toegankelijkheid, te gebruiken en – onder naleving van § 14 van de Duitse auteursrechtwet – om hun UGC te wijzigen en te bewerken. (‘licentie’).De licentie is:

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid: de Sponsor is niet verantwoordelijk voor foutieve of onnauwkeurige informatie, ongeacht of deze veroorzaakt is door de websitegebruiker of door de apparatuur of de programmering met betrekking tot de wedstrijden of door technische of menselijke fouten bij het verwerken van inzendingen in de wedstrijden. De Sponsor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor: verkeerd geadresseerde of verloren e-mail, fouten, omissies, storingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of bij verzending, communicatieverbindingsfouten, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot of wijziging van boekingen. De Sponsor is niet aansprakelijk voor: problemen of technisch defect van telefoonnetwerken of -lijnen, computer-onlinesystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, fouten van e-mails of players wegens technische problemen of overbelastingen op internet of op een website of een combinatie daarvan, met inbegrip van schade of slijtage aan de computer van de deelnemer of een ander persoon die met downloaden van materialen in het kader van de Wedstrijden samenhangen of hieruit resulteren. Als de Wedstrijden om welke reden dan ook niet kan doorgaan zoals gepland, waaronder infecties door een computervirus, manipulatie, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken die buiten de controle van de sponsor vallen en die beheer, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of juiste uitvoering van de wedstrijden beïnvloeden, behoudt de Sponsor zich het recht voor om de Wedstrijden naar eigen goeddunken te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten. In dit geval kan de Sponsor naar eigen goeddunken de winst onder alle in aanmerking komende aanmeldingen verloten, die vóór of na deze annulering, schorsing of wijziging zijn ontvangen.In het geval van een geschil over wie zich online heeft ingeschreven voor deelname aan de wedstrijden, wordt de registratie toegewezen aan de geautoriseerde accounthouder, gedefinieerd als een natuurlijke persoon, wiens e-mailadres afkomstig is van een internetprovider, online-serviceprovider of andere organisatie. (bijvoorbeeld bedrijven, onderwijsinstellingen, enz.) die verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van e-mailadressen aan het domein dat is geassocieerd met het gespecificeerde e-mailadres. Een potentiële winnaar kan worden gevraagd om aan de Sponsor aan te tonen dat de potentiële winnaar de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres is. Als een geschil niet naar tevredenheid van de sponsor kan worden opgelost, wordt deelname als niet-ontvankelijk beschouwd.

 

 1. Lijst met winnaars: Om een kopie van de wettelijke winnaarslijst of een kopie van de officiële regels te ontvangen, stuurt u de betreffende aanvraag en een geadresseerde, gefrankeerde DL-envelop naar Deuter Sport GmbH, MyDeuterAdventure naar Duitsland, Daimlerstrasse 23, 86368, Gersthofen/Duitsland. De aanvraag moet uiterlijk 48 uur + 6 MAANDEN voor de naam van de winnaar en tot het einde van de actie worden ontvangen voor een kopie van de regels.

 

 1. Sponsor: de Wedstrijden worden gesponsord door Deuter Sport GmbH, Daimlerstraße 23, socialmedia@deuter.com

 

 1. Rafflecopter-disclaimer: deze promotie wordt ondersteund door Rafflecopter. Metric Feat LLC (‘Rafflecopter’) sponsort, organiseert of ondersteunt deze actie niet. Door deel te nemen aan deze promotie, stemmen deelnemers in met het Privacybeleid van Rafflecopter (http://www.rafflecopter.com/rafl/privacy/). Voor technische informatie over de widget Rafflecopter gaat u naar http://blog.rafflecopter.com/2012/08/anatomy-rafflecopter-giveaway/.

 

 1. Facebook-disclaimer: De deelnemers moeten zich ervan bewust zijn dat zij hun informatie met de sponsor delen en niet met Facebook. Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook of in verband gebracht met Facebook.